Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


WARSET


WARSET - W sierpniu 1998 r. Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z giełdą francuską (SBF- Paris Bourse) i spółką Euronet na dostarczenie nowego systemu giełdowego. Termin realizacji wyznaczono początkowo na 29 września 2000r. lecz przesunięto go później na 17 listopada 2000 r.

Giełda Papierów Wartościowych zostanie w niedalekiej przyszłości sprywatyzowana, w prywatyzacji wezmą udział podmioty krajowe. Następnie w perspektywie dalszych 2- 3 lat liczy na integrację z giełdami papierów wartościowych, które powstają w Europie Zachodniej (Euronext- giełda w Paryżu, Amsterdamie oraz Brukseli, skandynawskim Norex lub na alians wokół Frankfurtu i Londynu).

17 listopada 2000 r. wprowadzono na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych nowy system transakcyjny – WARSET. Kosztował on około 15 mln dolarów i został sfinansowany z zysków giełdy.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Krzywa agregatowego popytu: (definicja nr 1216)

Ukazuje zależność agregatowego popytu od ogólnego poziomu cen towarów (zakładamy, że pozostałe czynniki determinujące agregatowy popyt są niezmienne).

Agregatowa podaż: (definicja nr 1215)

(lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. Termin... (...)

Agregatowy popyt: (definicja nr 1214)

(lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach.

Agregatowy popyt jest malejącą... (...)

Zobacz też:
Kredyt hipoteczny - pojęcie
Rynek hipoteczny
Bank hipoteczny
List zastawny
Granica obiegu listów zastawnychRSS - Mapa