Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Równowaga na rynku towarów


Równowaga na rynku towarów - Oznacza sytuacje, w której nabywcy chcą kupić dokładnie taką ilość towarów, jaką się w gospodarce wytwarza.

W sytuacji równowagi łączne zamierzone (planowane) wydatki na towary są równe wielkości produkcji tych towarów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Równowaga na rynku towarów:
Inne tematy w słowniku:

Potrzeba osiągnięć: (definicja nr 1211)

Wyraża się najczęściej we współzawodnictwie ze standardem doskonałości (np. najlepsze możliwe wykonanie pracy) lub współzawodnictwie z innymi ludźmi. Motyw osiągnięć... (...)

Potrzeby przynależności: (definicja nr 1210)

Dominacja tej potrzeby powoduje dużą gotowość kierownika do uczestniczenia w działaniach społecznych wymagających styczności interpersonalnych, do nawiązywania więzi osobistych.
Potrzeba władzy: (definicja nr 1209)

Dobry kierownik zdaniem Mc Clellanda, to taki, który kieruje się potrzebą władzy, jednak nie potrzebą władzy osobistej, lecz „uspołecznionej”. Podstawą... (...)

Zobacz też:
Krańcowa skłonność do oszczędzania
Mnożnik inwestycyjny
Formy dystrybucji możliwe do zastosowania na eurorynku
Eurologistyka
WARSETRSS - Mapa