Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Krzywa agregatowego popytu


Krzywa agregatowego popytu - Ukazuje zależność agregatowego popytu od ogólnego poziomu cen towarów (zakładamy, że pozostałe czynniki determinujące agregatowy popyt są niezmienne).

Krzywa ta określa łączne ilości towarów, jakie nabywcy decydują się zakupić przy poszczególnych poziomach ich cen; krzywa ta opada - przy niższych poziomach cen wielkości agregatowego popytu są wyższe.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Krzywa agregatowego popytu:
Inne tematy w słowniku:

Potrzeby przynależności: (definicja nr 1210)

Dominacja tej potrzeby powoduje dużą gotowość kierownika do uczestniczenia w działaniach społecznych wymagających styczności interpersonalnych, do nawiązywania więzi osobistych.
Potrzeba władzy: (definicja nr 1209)

Dobry kierownik zdaniem Mc Clellanda, to taki, który kieruje się potrzebą władzy, jednak nie potrzebą władzy osobistej, lecz „uspołecznionej”. Podstawą... (...)

Teoria motywacji osiągnięć: (definicja nr 1208)

Teoria D. Mc Clellanda posiada dużą przydatność dla praktyki zarządzania, szczególnie w zakresie motywowania ludzi do pracy. Zostanie ona omówiona... (...)

Zobacz też:
Równowaga na rynku towarów
Krańcowa skłonność do oszczędzania
Mnożnik inwestycyjny
Formy dystrybucji możliwe do zastosowania na eurorynku
EurologistykaRSS - Mapa