Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Agregatowa podaż


Agregatowa podaż - (lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. Termin 'w danych warunkach' należy rozumieć jako dane czynniki determinujące agragatowy popyt i agregatową podaż.  

Agregatowa podaż jest rosnącą funkcją ogólnego poziomu cen i malejącą funkcją kosztów produkcji).

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Potrzeba władzy: (definicja nr 1209)

Dobry kierownik zdaniem Mc Clellanda, to taki, który kieruje się potrzebą władzy, jednak nie potrzebą władzy osobistej, lecz „uspołecznionej”. Podstawą... (...)

Teoria motywacji osiągnięć: (definicja nr 1208)

Teoria D. Mc Clellanda posiada dużą przydatność dla praktyki zarządzania, szczególnie w zakresie motywowania ludzi do pracy. Zostanie ona omówiona... (...)

Potrzeby fizjologiczne: (definicja nr 1207)

Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi wypierając je na dalszy... (...)

Zobacz też:
Krzywa agregatowego popytu
Równowaga na rynku towarów
Krańcowa skłonność do oszczędzania
Mnożnik inwestycyjny
Formy dystrybucji możliwe do zastosowania na eurorynkuRSS - Mapa