Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Produkcja potencjalna


Produkcja potencjalna - Produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji, tj. zasoby pracy, kapitału ziemi.

Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od efektywności ich wykorzystania; warunkiem wzrostu tej produkcji jest wzrost wspomnianych zasobów oraz poprawa efektywności ich wykorzystania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Produkcja potencjalna:
Inne tematy w słowniku:

Potrzeba bezpieczeństwa: (definicja nr 1206)

Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska żywiołowa, długotrwała choroba), musimy stawić... (...)

Potrzeba przynależności: (definicja nr 1205)

(społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości, przynależność do różnych grup społecznych... (...)

Potrzeba uznania: (definicja nr 1204)

(szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi.

Do grupy tej zalicza się potrzeby osiągnięć, kompetencji, niezależności,... (...)

Zobacz też:
Produkcja faktyczna
Agregatowy popyt
Agregatowa podaż
Krzywa agregatowego popytu
Równowaga na rynku towarówRSS - Mapa