Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeby fizjologiczne


Potrzeby fizjologiczne - Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi wypierając je na dalszy plan.

Praca nie zaspokaja potrzeb fizjologicznych w sposób bezpośredni, lecz pośredni poprzez:
- dostarczenie pieniędzy na zaspokojenie tych potrzeb (pokarm, ubranie, mieszkanie itp.),
- organizację pracy i zabiegi ergonomiczne zapewniające komfort pracy (optymalny wysiłek, temperaturę, organizację stanowiska pracy itp.)

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeby fizjologiczne:

  • Proces motywowania - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna, behawiorystyczna i poznawcza, różne...
  • Istota motywacji - Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb oraz teorie motywacji oparte...
  • Człowiek przedsiębiorczy - Skład pracy: definicja potrzeby, schemat zachowania człowieka w ujęciu modelowym,...
Inne tematy w słowniku:

Potrzeba: (definicja nr 1201)

Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę:

Po pierwsze, człowiek musi... (...)

Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych: (definicja nr 1200)

To m.in.:

1. sieć placówek bankowych
2. pośrednicy finansowi
3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów
4. agenci ubezpieczeniowi
Kanały dystrybucji: (definicja nr 1199)

Można podzielić stosując różne kryteria:

- Ze względu na liczbę ogniw pośredniczących można mówić o kanałach długich i krótkich.

Zobacz też:
Teoria motywacji osiągnięć
Potrzeba władzy
Potrzeby przynależności
Potrzeba osiągnięć
Produkcja potencjalnaRSS - Mapa