Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeba bezpieczeństwa


Potrzeba bezpieczeństwa - Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska żywiołowa, długotrwała choroba), musimy stawić czoła nowym sytuacjom a nasza wiedza i nawyki okazują się niewystarczające, nie posiadamy skrystalizowanego światopoglądu, przy pomocy którego możemy tłumaczyć sobie zjawiska otaczającego świata i w wielu innych sytuacjach życiowych określanych jako zagrożenie fizyczne i zagrożenie własnego ja.

W sytuacji pracy potrzeba bezpieczeństwa pracownika zaspokajana jest nie tylko poprzez tradycyjnie pojęte zabezpieczenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP}, ale również przez gwarancję stałości zatrudnienia, opiekę lekarską, otrzymanie emerytury.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeba bezpieczeństwa:

  • Proces motywowania - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna, behawiorystyczna i poznawcza, różne...
Inne tematy w słowniku:

Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych: (definicja nr 1200)

To m.in.:

1. sieć placówek bankowych
2. pośrednicy finansowi
3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów
4. agenci ubezpieczeniowi
Kanały dystrybucji: (definicja nr 1199)

Można podzielić stosując różne kryteria:

- Ze względu na liczbę ogniw pośredniczących można mówić o kanałach długich i krótkich.
Elementy marketingu mix: (definicja nr 1198)

W literaturze marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną, promocją i sprzedażą.

Zobacz też:
Potrzeby fizjologiczne
Teoria motywacji osiągnięć
Potrzeba władzy
Potrzeby przynależności
Potrzeba osiągnięćRSS - Mapa