Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeba przynależności


Potrzeba przynależności - (społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości, przynależność do różnych grup społecznych oraz czynne uczestnictwo w tych grupach, dające w efekcie akceptację ze strony grupy.

W sytuacji pracy potrzeba ta przejawia się w postaci przynależności do grup społecznych formalnych i nieformalnych funkcjonujących na terenie firmy i czynne uczestnictwo w tych grupach.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeba przynależności:

  • Proces motywowania - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna, behawiorystyczna i poznawcza, różne...
Inne tematy w słowniku:

Kanały dystrybucji: (definicja nr 1199)

Można podzielić stosując różne kryteria:

- Ze względu na liczbę ogniw pośredniczących można mówić o kanałach długich i krótkich.
Elementy marketingu mix: (definicja nr 1198)

W literaturze marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną, promocją i sprzedażą.

Marketing mix - 5P: (definicja nr 1197)

Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w... (...)

Zobacz też:
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
Teoria motywacji osiągnięć
Potrzeba władzy
Potrzeby przynależnościRSS - Mapa