Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeba uznania


Potrzeba uznania - (szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi.

Do grupy tej zalicza się potrzeby osiągnięć, kompetencji, niezależności, prestiżu, dominacji. W sytuacji pracy potrzeby te manifestują się w dążeniu do osiągania sukcesów w działalności zawodowej i kierowniczej, awansowania, poszerzania zakresu władzy nad podwładnymi, zdobywania coraz wyższej pozycji społecznej w firmie, autorytetu nieformalnego.

Wszystkie te zabiegi dają pracownikowi uznanie (szacunek) w oczach innych lub w oczach własnych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeba uznania:

  • Proces motywowania - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna, behawiorystyczna i poznawcza, różne...
Inne tematy w słowniku:

Elementy marketingu mix: (definicja nr 1198)

W literaturze marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną, promocją i sprzedażą.

Marketing mix - 5P: (definicja nr 1197)

Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w... (...)

Formuła 4K: (definicja nr 1196)

Klient kupuje produkt kiedy ma:

1. korzyść,
2. koszt,
3. komfort,
4. komunikacja (dialog rynkowy).
(...)

Zobacz też:
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
Teoria motywacji osiągnięć
Potrzeba władzyRSS - Mapa