Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeba samorealizacji


Potrzeba samorealizacji - Zdaniem Maslowa polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co ją pasjonuje, pozwala wyżyć się. Chodzi tu, więc o rozwijanie zdolności, pełne wykorzystanie różnorodnych możliwości jednostki.

W środowisku pracy zaspokojenie tej potrzeby następuje przez zapewnienie pracownikom możliwości stałego i wszechstronnego (zawodowego i osobistego) rozwoju, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, działalności twórczej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeba samorealizacji:

  • Proces motywowania - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna, behawiorystyczna i poznawcza, różne...
Inne tematy w słowniku:

Marketing mix - 5P: (definicja nr 1197)

Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w... (...)

Formuła 4K: (definicja nr 1196)

Klient kupuje produkt kiedy ma:

1. korzyść,
2. koszt,
3. komfort,
4. komunikacja (dialog rynkowy).
(...)

Rodzaje przywództwa: (definicja nr 1195)

Wyróżniamy:

1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w... (...)

Zobacz też:
Potrzeba uznania
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
Teoria motywacji osiągnięćRSS - Mapa