Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria A Maslova


Teoria A Maslova - (1943) należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych. Na pytania, co motywuje człowieka do działania odpowiada: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu.

Hierarchię potrzeb w ujęciu Maslowa przedstawia zwykle tzw. piramida potrzeb.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria A Maslova:
Inne tematy w słowniku:

Formuła 4K: (definicja nr 1196)

Klient kupuje produkt kiedy ma:

1. korzyść,
2. koszt,
3. komfort,
4. komunikacja (dialog rynkowy).
(...)

Rodzaje przywództwa: (definicja nr 1195)

Wyróżniamy:

1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w... (...)

Zabezpieczenia kredytów: (definicja nr 1194)

Prawne formy zabezpieczenia kredytów dzielą się na:

- Osobiste (weksel in blanco, poręczenie wekslowe),
- Rzeczowe (zastaw, hipoteka, blokada... (...)

Zobacz też:
Potrzeba samorealizacji
Potrzeba uznania
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczneRSS - Mapa