Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Potrzeba


Potrzeba - Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę:

Po pierwsze, człowiek musi czegoś potrzebować lub też musi mieć do wykonania jakieś zadanie. Nie zaspokojona potrzeba lub nie wykonane zadanie są źródłem napięcia (tzw. napięcie motywacyjnego).

Po drugie, człowiek musi dostrzec (lub wyobrazić sobie, czy też pomyśleć), że istnieje czynnik, który może potrzebę zaspokoić lub przeciwnie, - czynnik, który może przyczynić się do zwiększenia potrzeby. Czynnik zaspokajający potrzebę ma wartość gratyfikacyjną dodatnią, natomiast czynnik wzmacniający potrzebę – wartość gratyfikacyjną ujemną. Czynniki te bywają określane jako nagroda i kara.

Po trzecie, człowiek musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach potrafi osiągnąć zaspokojenie potrzeby lub osiągnięcie zadania. A zatem człowiek musi oceniać szanse powodzenia działań (osiągnięcie nagrody lub osiągnięcie kary) jako wyższe od zera.  

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Potrzeba:
Inne tematy w słowniku:

Rodzaje przywództwa: (definicja nr 1195)

Wyróżniamy:

1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w... (...)

Zabezpieczenia kredytów: (definicja nr 1194)

Prawne formy zabezpieczenia kredytów dzielą się na:

- Osobiste (weksel in blanco, poręczenie wekslowe),
- Rzeczowe (zastaw, hipoteka, blokada... (...)

Macierz ADL: (definicja nr 1193)

Macierz ta jest skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych:

1. stopień dojrzałości dziedziny – jest ona oparta na 4-fazowym cyklu... (...)

Zobacz też:
Teoria A Maslova
Potrzeba samorealizacji
Potrzeba uznania
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwaRSS - Mapa