Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje przywództwa


Rodzaje przywództwa - Wyróżniamy:

1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w otoczeniu, na ciągłym dostosowywaniu, reorientacji i usprawnianiu organizacji. Jego istotą jest wprowadzanie zmian; zaczyna się od wyznaczenia kierunku działania, opracowaniu wizji przyszłości i ustalenia strategii.

2. kierownicze - jego istotą jest określanie wytycznych do pracy, którą należy wykonać, skłanianie ludzi do pracy, ich inspiracja, dostarczanie energii niezbędnej, aby osiągnąć wyznaczone cele. Ten typ występuje częściej i obejmuje ludzi kierujących jedynie określonymi działaniami.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje przywództwa:

  • Socjologia pracy - Definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa,...
Inne tematy w słowniku:

Macierz McKinsey - General Electric (GE): (definicja nr 1189)

Technika ta powstała w latach siedemdziesiątych w wyniku współpracy firmy General Electric Corporation z firmą konsultingową McKinsey. Można ją uznać... (...)

Definicja zarządzania: (definicja nr 1188)

(ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich.
Funkcje konfliktu w organizacji: (definicja nr 1187)

Jeżeli w skutkach konfliktu przeważają korzyści, to konflikt można nazwać twórczym, jeśli zaś przeważają straty, to jest konflikt destrukcyjny. Do... (...)

Zobacz też:
Formuła 4K
Marketing mix - 5P
Elementy marketingu mix
Kanały dystrybucji
Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowychRSS - Mapa