Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teorie procesu


Teorie procesu - Teorie procesu określają, w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego poglądu, potrzeby są jedynie jednym z elementów procesu, w którym dane osoby decydują, jak postępować. Na przykład ludzie mogą dostrzegać dużą szansę uzyskania pewnej nagrody (np. podwyżki płac), jeśli będą działać w określony sposób (np. ciężko pracować). Ta nagroda stanowić będzie zachętę lub motywację ich zachowań.

Podstawą teorii procesu motywacji jest pojęcie oczekiwań, to znaczy, czego dana osoba oczekuje w wyniku jej zachowań. Jeśli na przykład przewiduje ona, że dotrzymanie terminu przyniesie jej pochwałę przełożonych, a niedotrzymanie — ich niezadowolenie, i jeśli ta osoba woli pochwały, to będzie motywowana do terminowego wykonania zadań. Przeciwnie, jeśli ta osoba przewiduje, że
dotrzymanie terminu nie spowoduje pochwały, może nie odczuwać motywacji do takiego postępowania.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teorie procesu:
Inne tematy w słowniku:

Zarządzanie konfliktem: (definicja nr 1157)

W teorii organizacji i zarządzania istnieje termin zarządzanie konfliktem stanowiący poparcie dla stanowiska, że konfliktem można a nawet trzeba kierować.... (...)

Proces konfliktu: (definicja nr 1156)

Rozumiany jest jako zbiór działań wykonywanych przez kierującego konfliktem, którym może być jedna ze stron konfliktu, przełożony jednej ze stron... (...)

Przyczyny konfliktów: (definicja nr 1155)

To np.:

1. wzajemna zależność przy realizacji zadań,
2. asymetrie związane z zadaniami,
3. zależność między kryteriami oceny a... (...)

Zobacz też:
Teorie wzmocnienia
Poziomy produktu
Przywództwo kierownicze
Style kierowania
Styl tradycyjnyRSS - Mapa