Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Double opt in


Double opt in - Podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie e-maili z treściami marketingowymi i reklamowymi oraz newsletterów, biuletynów informacyjnych itp.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

CEO: (definicja nr 107)

Chief Executive Officer - szef firmy. (...)

AIDA: (definicja nr 106)

Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza podstawowy sposób działania reklamy. (...)

Just in time: (definicja nr 105)

JiT to system organizacji dostaw w przedsiębiorstwie wszelkich elementów zaopatrzeniowych obejmujących: materiały, części zamienne, podzespoły, półfabrykaty itp., ściśle wg zgłoszonego... (...)

Zobacz też:
Benchmarking
Cele benchmarkingu
Planowanie w przedsiębiorstwie
Business process reengineering
Zasady budowania strategiiRSS - Mapa