Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy akcji


Cechy akcji - To:

a) Akcja to instrument dający możliwość partycypacji w zysku spółki w postaci dywidendy.
b) Jest to część kapitału akcyjnego.
c) Jest to zestaw praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce akcyjnej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy akcji:
Inne tematy w słowniku:

Cechy giełdy: (definicja nr 1082)

To:

1) nie ma konieczności składowania towaru giełdowego (na giełdzie) w formie naturalnej (in natura),
2) nie ma konieczności... (...)

Funkcje ubezpieczeń: (definicja nr 1081)

To funkcja:

- społeczna,
- ekonomiczna,
- ochrony (kompensacyjna),
- prewencyjna,
- kontrolna,
- redystrybucyjna,
- stymulacyjna,
- lokacyjno-kredytowa,
Regres: (definicja nr 1080)

To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie... (...)

Zobacz też:
Ryzyko płynności
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko walutowe
Ryzyko strategiczne
Ryzyko systemoweRSS - Mapa