Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Obligacja rewidowalna


Obligacja rewidowalna - Oprocentowanie za pierwszy okres bazowy wskazane jest w płaszczu waloru, kolejne wypłacane są według stawki referencyjnej, której sposób obliczenia określony jest wzorem. Oprocentowanie zmienia się okresowo.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Regres: (definicja nr 1080)

To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie... (...)

Franszyza integralna: (definicja nr 1079)

Zakład ubezpieczeń nie pokrywa szkód nie przekraczających pewnej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia, ale w przypadku wystąpienia szkody o wartości... (...)

Franszyza redukcyjna: (definicja nr 1078)

To każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę lub o procent sumy ubezpieczenia. Cel - ma ona wyeliminować pokrywanie strat, które... (...)

Zobacz też:
Ceny walorów - akcji
Cechy akcji
Ryzyko płynności
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko walutoweRSS - Mapa