Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy giełdy


Cechy giełdy - To:

1) nie ma konieczności składowania towaru giełdowego (na giełdzie) w formie naturalnej (in natura),
2) nie ma konieczności spotykania się kupujących i sprzedających na giełdzie; działa pośrednik (na zlecenie),
3) brak preferencji przedmiotowych podmiotów dokonujących transakcji, a wynika to ze sposobu ustalania cen (w sposób prosty są ustalane ceny, co wynika z braku preferencji przedmiotowych podmiotów dokonujących transakcji),
4) stałość obrotu giełdowego – wynika z zamienności papieru wartościowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy giełdy:
Inne tematy w słowniku:

Składka ubezpieczeniowa: (definicja nr 1076)

Cena usługi ubezpieczeniowej, zależy od sumy ubezpieczenia; jest podawana przeciętnie dla danego ryzyka. Jej wysokość zależy od wypadkowości, posiadanego doświadczenia,... (...)

Suma ubezpieczenia: (definicja nr 1075)

To górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu danego ryzyka. W przypadku ubezpieczeń majątkowych odpowiada wartości ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia.
... (...)

Podział ubezpieczeń gospodarczych: (definicja nr 1074)

Wyróżniamy ubezpieczenia:

1. indywidualne,
2. grupowe (np. szkoła, zakład pracy),
3. zbiorowe – polisa na wiele ryzyk dla... (...)

Zobacz też:
Papier wartościowy
Podział papierów wartościowych
Podziały obligacji
Obligacja rewidowalna
Ceny walorów - akcjiRSS - Mapa