Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wewnętrzne PR


Wewnętrzne PR - Pozwala na zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji, poprawę wydajności pracy, wzrost poparcia dla decyzji i działań kierownictwa. Podnosi również autorytet zarządu i powoduje silne utożsamianie się załogi z firmą, co służy współtworzeniu dobrego wizerunku organizacji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wewnętrzne PR:
Inne tematy w słowniku:

Infrastruktura procesów logistycznych: (definicja nr 1029)

Składa się z:

- środki transportu i manipulacji, służące do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz nich,
-... (...)

Założenia koncepcji Lean Production: (definicja nr 1028)

Dotyczą:

1. pracy w grupach i w zespołach,
2. delegowania odpowiedzialności na najniższy szczebel,
3. decentralizacji realizacji wszystkich zadań... (...)

Składniki procesów informacyjnych logistyki: (definicja nr 1027)

Podstawowe składniki procesów informacyjnych logistyki stanowią:

- systemy kodowania i identyfikacji produktów oraz surowców, materiałów, wyrobów gotowych , towarów,

Zobacz też:
Zewnętrzne PR
Czym jest Public Relations
Cele Public relations
Wizerunek (image)
System identyfikacji wizualnejRSS - Mapa