Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Public relations (PR)


Public relations (PR) - To świadome, zaplanowane i trwałe działania, mające na celu tworzenie, utrwalanie oraz rozwijanie wzajemnego zrozumienia między organizacją
a społecznością.

Praktyka public relations wspomaga kształtowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy, oferowanych przez nią produktów i usług. Zarządza zmianami, reputacją, formułuje politykę i pielęgnuje kulturę organizacji. Pełni funkcję kontaktową, informacyjną, prewencyjną, harmonizacyjną, wspomagającą oraz profilowania rynkowego. PR jest doradztwem opartym na zrozumieniu ludzkich zachowań, wspomaga budowanie zaufania między różnymi środowiskami,  w oparciu o rzetelne informacje na temat organizacji i podejmowanych przez nią działań.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Public relations (PR):

  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
  • Marketing w Internecie - Sprzedaż on-line, promocja z public relations w sieci, Internet jako...
  • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku...
  • Public relations - Teoretyczne opracowanie dotyczące Public relations, cele PR, wizerunek jako cel...
Inne tematy w słowniku:

Założenia koncepcji Lean Production: (definicja nr 1028)

Dotyczą:

1. pracy w grupach i w zespołach,
2. delegowania odpowiedzialności na najniższy szczebel,
3. decentralizacji realizacji wszystkich zadań... (...)

Składniki procesów informacyjnych logistyki: (definicja nr 1027)

Podstawowe składniki procesów informacyjnych logistyki stanowią:

- systemy kodowania i identyfikacji produktów oraz surowców, materiałów, wyrobów gotowych , towarów,
Procesy logistyczne: (definicja nr 1026)

Do podstawowych składników procesów logistycznych należy zaliczyć:

- procesy przepływu dóbr rzeczowych,
- procesy informacyjno-decyzyjne,
- zapasy,
- infrastrukturę... (...)

Zobacz też:
Wewnętrzne PR
Zewnętrzne PR
Czym jest Public Relations
Cele Public relations
Wizerunek (image)RSS - Mapa