Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Styl demokratyczny


Styl demokratyczny - Zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy, zwłaszcza na etapie doboru najlepszych środków do realizacji celów grupowych. Lider wprawdzie przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia grupie. Bierze udział w wykonywaniu zadań wraz z członkami grupy. Wykorzystuje duży repertuar środków dyscyplinarnych, preferując przede wszystkim nagrody. Kary stosuje w ostateczności. Posiada zwykle w grupie także autorytet nieformalny. Jest to styl najbardziej preferowany przez grupę, gdyż jest najbardziej efektywny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Styl demokratyczny:

  • Psychologia zarządzania - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć:...
  • Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność przywództwa, przywództwo jako proces...
Inne tematy w słowniku:

Składniki procesów informacyjnych logistyki: (definicja nr 1027)

Podstawowe składniki procesów informacyjnych logistyki stanowią:

- systemy kodowania i identyfikacji produktów oraz surowców, materiałów, wyrobów gotowych , towarów,
Procesy logistyczne: (definicja nr 1026)

Do podstawowych składników procesów logistycznych należy zaliczyć:

- procesy przepływu dóbr rzeczowych,
- procesy informacyjno-decyzyjne,
- zapasy,
- infrastrukturę... (...)

Problemy globalne: (definicja nr 1025)

Określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą... (...)

Zobacz też:
Public relations (PR)
Wewnętrzne PR
Zewnętrzne PR
Czym jest Public Relations
Cele Public relationsRSS - Mapa