Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Definicja konfliktu


Definicja konfliktu - J.Stoner i Ch.Wankel definiują konflikt w organizacji jako spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. Członkowie czy grupy w organizacji dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych.

Konflikt bywa czasem rozumiany jako niezgodność zachowania stron. Wg D.Tjoswolda konflikt to niezgodne zachowanie stron, które może wystąpić nawet wtedy gdy cele i interesy stron są zgodne. Rozwiązanie konfliktu zawiera elementy współpracy, jeżeli obu stronom zależy na tym, aby organizacja nie przestała istnieć. Wg D.Tjoswolda konflikt nie ogranicza się jedynie do niezgodności interesów i celów, ale może dotyczyć zachowania jednej ze stron, które blokuje, uniemożliwia lub po prostu utrudnia działanie drugiej strony konfliktu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Definicja konfliktu:
Inne tematy w słowniku:

Prawo podaży rynkowej: (definicja nr 1014)

Ilości dóbr oferowane na rynku przez producentów nazywamy podażą. Pomiędzy ilością dostarczanych na rynek produktów i usług a ich cenami... (...)

Technologia: (definicja nr 1013)

W ujęciu statycznym (czyli analizując zjawiska gospodarcze w danym momencie czasu) można przyjąć że technologia produkcji jest dana. W ujęciu... (...)

Ceny czynników produkcji: (definicja nr 1012)

Wzrost cen wykorzystywanych do produkcji (wzrost płac, opłat za energię, czynszów, wzrost cen surowców, wzrost procentów od pożyczonego kapitału) powoduje,... (...)

Zobacz też:
Normy w organizacji
Artefakty
Abraham Maslow
Problemy globalne
Procesy logistyczneRSS - Mapa