Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Plan Balcerowicza


Plan Balcerowicza - Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej. Wśród specjalistów ważną rolę odgrywali doradcy zagraniczni (zwłaszcza Amerykanin Jeffrey Sachs) i polonijni (prof. Stanisław Gomułka).

W grudniu 1989 r. Balcerowicz przedstawił w Sejmie opracowane przez grupy ekspertów projekty ustaw, których wprowadzenie było koniecznym warunkiem przejścia do gospodarki rynkowej. Początkowo było ich 40, później jednak minister finansów zdecydował, aby ograniczyć ich liczbę do 10 najbardziej niezbędnych. 27 i 28 grudnia Sejm kontraktowy uchwalił wszystkie 10 ustaw 'pakietu Balcerowicza'.

Plan zakładał gruntowną przebudowę we wszystkich dziedzinach gospodarki, był podstawą restrukturyzacji polskiej gospodarki. Przejście do nowego systemu miało się odbyć natychmiastowo wprowadzenie reformy ustalono na dzień 1 stycznia 1990 roku.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Plan Balcerowicza:
Inne tematy w słowniku:

Ceny czynników produkcji: (definicja nr 1012)

Wzrost cen wykorzystywanych do produkcji (wzrost płac, opłat za energię, czynszów, wzrost cen surowców, wzrost procentów od pożyczonego kapitału) powoduje,... (...)

Efekty naśladownictwa i demonstracji: (definicja nr 1011)

Niekiedy ludzie chcą wyróżniać się spośród innych, chcą być podobni do innych, wyposażając swoje mieszkania w podobny sposób. Typowym przykładem... (...)

Przewidywanie cen relatywnych: (definicja nr 1010)

Kupujący może antycypować (wyprzedzać w czasie) zakupy dóbr przewidując znaczące zmiany ich cen. Antycypacja popytu występuje z niezwykłą ostrożnością w... (...)

Zobacz też:
Skutki transformacji systemowej i gospodarczej
Definicja konfliktu
Normy w organizacji
Artefakty
Abraham MaslowRSS - Mapa