Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Gospodarka rynkowa


Gospodarka rynkowa - Najważniejsze założenia gospodarki rynkowej:

- model dotyczy gospodarki rynkowej w warunkach kapitalizmu tzn w warunkach takiego systemu społeczno-gospodarczego gdzie większość zasobów jest własnością prywatną,
- gospodarka składa się z dwóch grup podmiotów gospododarczych: gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,
- rynek dzieli się na rynek dóbr (konsumpcyjnych i kapitałowych) oraz na rynek zasobów,
- współzależności między podmiotami gospodarczymi.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Gospodarka rynkowa:

  • Podstawy mikroekonomii - Problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości...
  • Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy,...
Inne tematy w słowniku:

Indeks cen Paaschego: (definicja nr 999)

Otrzymujemy go, gdy założymy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się i były takie jak w okresie... (...)

Indeks cen Laspeyresa: (definicja nr 998)

Indeks ten otrzymujemy jeżeli przyjmiemy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się i były takie jak w... (...)

Indeks dynamiki: (definicja nr 997)

Przez indeksy dynamiki rozumiemy mierniki określające stosunek wielkości badanego zjawiska w dwóch okresach.

Indeksy, które dotyczą zjawisk jednorodnych... (...)

Zobacz też:
Dochody konsumentów
Gusty i preferencje
Substytuty
Dobro komplementarne
Przewidywanie cen relatywnychRSS - Mapa